Cùng với SAV, CEMD tổ chức hội thảo về chủ đề "Quản lý trung tâm / Viện nghiên cứu"

Trong ba ngày 2,3,4 tháng 4, 2007 với sự hỗ trợ của SAV, CEMD tổ chức hội thảo về "Quản lý Trung tâm/Viện nghiên cứu". Giáo sư Rolf Dubs - cố vấn cao cấp của chính phủ Thụy Sỹ, nguyên  hiệu trưởng Đại học St.Gallen - Thuỵ sỹ đã dẫn dắt và hướng dẫn hội thảo. Lãnh đạo của bốn trung tâm thuộc bốn trường đối tác với SAV (CEMD, COMED, BR&T, CRC) đã tham dự hội thảo Những người tham gia hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm, thách thức và những khó khăn trở ngại trong quá trình phát triển của mình. Thông qua hội thảo, mỗi trung tâm có nhận thức rõ hơn về phương hướng phát triển, những năng lực cốt lõi và vượt trội của mình và những cách thức để tăng cường sức cạnh tranh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường tư vấn và đào tạo tại Việt nam trong quá trình phát triển hiện nay.

Bài liên quan