Chia sẻ những kinh nghiệm về "Phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên" trong Hội thảo về chủ đề "Giảng dạy tuyệt hảo - Teaching Excellence" tại Đại học Shu-Te, Đài Loan

Từ ngày 18/03 đến ngày 25/03/2007, đoàn đại biểu của CEMD đã tham gia "Hội thảo về Giảng dạy tuyệt hảo - Teaching Excellence" tại Đại học Shu-Te, Đài loan. CEMD đã có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên thông qua bài trình bày: "Viết Chương trình Môn học: Điểm Khởi đầu của Giảng day Tuyệt hảo". Báo cáo của CEMD đã nhận được sự đánh giá cao của các giảng viên và các nhà quản lý của Đại học Shu-te. Trong tương lai, CEMD sẽ có những trao đổi và hợp tác tích cực và rộng lớn hơn với Đại học Shu-te trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Đài loan tại Việt nam cũng như các chương trình trao đổi học thuật giữa hai bên.

Bài liên quan