Hỗ trợ Xây dựng và Triển khai Hệ thống BSC cho Vietnam Airlines

Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam đang triển khai áp dụng việc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ thông qua Bảng điểm Cân bằng (Balanced ScoreCard – BSC). Hỗ trợ cho việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC cho Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam, vào ba ngày 16-18/11/2011, 25 thành viên chủ chốt trong việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC đến từ các đơn vị trong Tổng Công ty đã tham gia khóa huấn luyện “Quản lý Dựa trên Bảng điểm Cân bằng” do CEMD tổ chức tại Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS).

Khóa học đã đạt mục tiêu đề ra đúng với thời gian và những kế hoạch đã được đề ra. Khóa học đã cung cấp cái nhìn toàn diện, hệ thống và những công cụ cần thiết để học viên có thể tiến hành xây dựng được hệ thống BSC cho đơn vị mình.

Sự thành công của khóa học cũng chứng minh rằng các mục tiêu đã được đề ra là phù hợp với nhu cầu của người học và thực tiễn của các đơn vị có học viên đi học. Bên cạnh việc đạt tới những mục tiêu nêu trên, khóa học cũng đã tạo điều kiện cho các học viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của các cá nhân và thúc đẩy việc hình thành những mạng quan hệ giữa các học viên nhằm tạo ra một môi trường học tập liên tục từ thực tiễn công các của các học viên. Các thành viên tham gia khóa học hài lòng và khẳng định khóa học giúp họ hiểu rõ hơn về hệ thống và rất thực tế trong việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC vào thực tiển của đơn vị.

Bài liên quan