Hội thảo "Nguồn nhân lực cho sự phát triển KKT Dung Quất trong thời kỳ hội nhập" tại Khu Du lịch Thiên Đàng, Dung quất, Quảng Ngãi

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu Kinh tế Dung quất, ngày 19/10/2008 tại Khu Du lịch Thiên Đàng, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đại học Mở TP. HCM mở Hội thảo "Nguồn nhân lực cho sự phát triển KKT Dung Quất trong thời kỳ hội nhập". CEMD đã tham gia hội thảo và có tham luận: “Sử dụng Mô hình Năng lực để Phát triển Nguồn Nhân lực Đáp ứng Nhu cầu Phát triển Khu Kinh tế Dung quất”

Bài liên quan