Hội thảo Quốc tế về "Phát triển Giáo dục và Đào tạo Quản trị" tại Việt Nam với chủ đề "Quản trị trong Xã hội Tri thức"

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo quản lý tại Việt nam, Chương trình SAV phối hợp với các đối tác tiến hành tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về "Phát triển Giáo dục và Đào tạo Quản trị" tại Việt nam với chủ đề "Quản trị trong Xã hội Tri thức". Hai cuộc hội thảo đã được thực hiện thành công tốt đẹp vào năm 2001 và 2003. Cuộc hội thảo lần 3 được tiến hành vào ngày 7-8 tháng 9 năm 2005 tại Khách sạn Equatorial, TP. Hồ Chí Minh. Lần này Trường đại học Kinh tế TP. HCM sẽ chủ trì và CEMD là đầu mối phối hợp thực hiện. Hội thảo là một diễn đàn cho các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách của Việt nam và quốc tế thảo luận, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức của xã hội tri thức. Hội thảo cũng nhằm mục đích tìm kiếm và thu thập những kinh nghiệm mới mẻ, hiện đại từ các quốc gia khác cho nền giáo dục quản lý tại Việt nam.

Bài liên quan