Huấn luyện “Kỹ năng Truyền đạt” cho Tập đoàn ITD

Ngày 08-09/08/2008, CEMD mở khoá huấn luyện “Phát triển Kỹ năng Truyền đạt” cho cán bộ và nhân viên tập đoàn Tiên phong – ITD Group. Khoá học này nằm trong chuỗi các chương trình đào tạo và phát triển các Năng lực Cốt lõi (Core Competencies) trong chiến lược phát triển của ITD từ nay đến 2020. CEMD hân hạnh đã hỗ trợ ITD phát triển chiến lược phát triển đến năm 2020 và tiếp tục cùng ITD triển khai thực hiện chiến lược này.

Bài liên quan