Huấn luyện về Phát triển đội - Team Building cho cán bộ phụ trách bán hàng và lãnh đạo tại Công ty Tôn Hoa Sen

Ngày 18-19/11/2006, CEMD thực hiện khóa "Phát triển Đội - Team Building" cho cán bộ phụ trách bán hàng và lãnh đạo các chi nhánh trên cả nước của công ty "Tôn Hoa Sen". 30 cán bộ của công ty đã tham gia khóa học và hoàn tất tốt khóa học.

Bài liên quan