Kỹ năng Lãnh đạo cho Vietnam Airlines

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các lãnh đạo cấp trung trong Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam, vào hai ngày 8-9/09/2011, CEMD phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS) triển khai khóa huấn luyện về “Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý” cho 25 cán bộ đến từ các đơn vị trong Tổng Công ty.

Các học viên tham gia khóa học đã khẳng định Khóa học cung cấp một khối lượng kiến thức lớn, toàn diện, và rất mới về Lãnh đạo, đặc biệt những kiến thức mới về Lãnh đạo hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, khoa học công nghệ, và những nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng. Khóa học đã giúp học viên tổng hợp một cách có hệ thống những quan niệm về lãnh đạo trong thực tiễn hoạt động của mình, có được những kiến thức hiện đại và phát triển được những kỹ năng để làm việc tốt hơn và hiệu quả hơn trên cương vị công tác của mình.

Bài liên quan