Khóa học “Quản trị Chiến lược trong Điều kiện Toàn cầu hóa” cho lãnh đạo cao cấp Tập đoàn Mai Linh

Từ ngày 17/03 đến 21/03/2008, CEMD tiến hành khóa học “Quản trị Chiến lược trong Điều kiện Toàn cầu hóa” cho các cán bộ trung cao cấp của Tập đoàn Mai linh. Các lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tham gia khoá học. Khóa học chú trọng vào quản lý trong điều kiện toàn cầu hoá và môi trường kinh thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Những chủ đề về môi trường kinh doanh toàn cầu, những phản ứng của các doanh nghiệp thành công trên thế giới, và việc thay đổi chiến lược và văn hoá tổ chức để tận dụng những cơ hội cũng như hoá giải những thách thức của quá trình hội nhập toàn cầu được thảo luận. Các học viên thoả mãn với lớp học và khẳng định lớp học góp phần tích cực vào việc hoàn thiện công việc của họ cũng như sự phát triển của công ty và toàn bộ tập đoàn. Trên cơ sở thành công của khoá học, Mailinh Group cũng đã thoả thuận với CEMD mở tiếp lớp thứ 2 cho các lãnh đạo cấp phó các đơn vị vào ngày 09-12/06/2008.

Bài liên quan