Khóa huấn luyện "Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho KOSVIDA (Hàn quốc)

Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, trước hết là nâng cao hiệu quả làm việc của các đơn vị, ngày 12/10/2011 CEMD tiến hành khóa đào tạo “Tự Hoàn thiện & Phát triển Bản thân” cho Công ty Nông dược KOSVIDA (Hàn quốc). Tổng Giám đốc công ty KOSVIDA Ông Cho, Young Je đã khẳng định khóa học góp phần vào việc phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty: thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, qua đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

 

Bài liên quan