Khoá học “Lãnh đạo Kinh doanh” cho Công ty CP tập đoàn Mai linh Nam Trung Bộ

Tiếp theo thành công của lớp học Quản trị Chiến lược Trong điều kiện Toàn Cầu hóa cho lãnh đạo tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn MaiLinh Nam Trung bộ & Tây nguyên đã mở khóa học “Lãnh đạo Kinh doanh” cho các lãnh đạo kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn Nam trung bộ & Tây nguyên. 31 cán bộ lãnh đạo kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đã tham gia 10 ngày học tập liên tục từ 03-12/05/2008. Khóa học phát triển các kiến thức và kỹ năng (1) Dịch vụ khách hàng; (2) Đàm phán; (3) Bán hàng; và (4) Chiến lược Marketing dịch vụ. Thông qua khóa học này, Tập đoàn MaiLinh Nam Trung bộ & Tây nguyên hi vọng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn và thỏa mãn khách hàng tốt hơn nhằm đạt đến tầm nhìn chung của Tập đoàn MaiLinh là “Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất ở tất cả những nơi mà chúng tôi hoạt động”.

Bài liên quan