Nâng cao chất lượng Dạy và Học

Trong chương trình Nâng cao Chất lượng Dạy và Học, 24-28/1/2005 CEMD đã thực hiện thành công khóa huấn luyện về "Viết và Sử dụng Tình huống trong Giảng dạy" -  22 giảng viên, cán bộ quản lý các khoa của các trường Đại học Kinh tế (4 giảng viên), Luật (5 lãnh đạo các khoa), Sư phạm Kỹ thuật (1 trưởng khoa sư phạm và 1 giảng viên về tâm lý giáo dục), Nông lâm (1 trưởng khoa sư phạm & 1 giảng viên), Marketing (5 giảng viên), Tôn Đức Thắng (3 giảng viên), và Cao đẳng Hải quan (1 trưởng khoa) đã hoàn tất khóa học. Khóa học đã thảo luận về việc sử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy tại các trường đại học ở Việt nam

Bài liên quan