Nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Nằm trong chương trình “Đào tạo & Phát triển Giảng viên” do Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hằng năm để nâng cao năng lực giảng dạy cho các cán bộ giảng viên trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. 10-14/1/2011 CEMD tiếp tục thực hiện hai lớp “Viết chương trình môn học” và “Giảng dạy bằng Tình huống” cho các giảng viên của trường. Các học viên tham gia đều đánh giá rất cao khóa học này và mong muốn được tiếp tục học thêm nhiều khóa học khác nữa để có thể giảng dạy tốt hơn nữa, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường.

Bài liên quan