Nâng cao chất lượng - hiệu quả quá trình giáo dục và đào tạo đối với giảng viên trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Nằm trong chương trình Phát triển Năng lực Giảng dạy nhằm nâng cao Chất lượng - Hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo, ngày 18-19/12/2006, CEMD mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30 giảng viên Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM về "Viết Chương trình Môn học - Writing a Syllabus" và sau đó ngày 2-4/01/2007 tiếp tục lớp: "Dạy bằng Tình huông và Viết Tình huống cho Giảng dạy - Teaching by Case Study and Writing a Case for Teaching Purpose."

Bài liên quan