Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty Công viên Cây xanh TPHCM

Trong tháng 3&4/2006, CEMD thực hiện chương trình "Nâng cao Năng lực Lãnh đạo & Quản lý" cho cán bộ chủ chốt của Công ty Công viên Cây xanh. 42 cán bộ là giám đốc, phó giám đốc và trưởng phó các đơn vị trực thuộc công ty đã hoàn tất khóa học. Đây là khóa học được thực hiện nằm trong chương trình chuẩn bị cán bộ cho tương lai và đổi mới hoạt động của công ty nhằm đáp ứng tốt hơn nữa những đòi hỏi về môi trường, kiến trúc, và cảnh quan đô thị ở một thành phố lớn nhất đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Bài liên quan