Phát biểu trên đài truyền hình Việt Nam và đài truyền hinh TP Hồ Chí Minh về chương trình Phát triển kiến thức Quản lý và những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước

CEMD thường xuyên đóng góp vào các Chương trình Phát triển Kiến thức Quản lý và các Vấn đề Thời sự nóng hổi của đất nước của đài truyền hình Việt nam và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Một số chương trình đó có thể xem bằng cách bấm vào các link ở đây: Nâng cao năng lực thực hiện của tổ chức; Phát triển tổ chức (1), (2), Phát triển Nguồn nhân lực. TP.HCM tập trung tháo gỡ nguồn nhân lực, Tiết kiệm dưới góc nhìn mới thời hội nhập, Văn hoá tổ chức, Đào tạo Nguồn nhân lực trước yêu cầu mới, Nói chuyện việc làm nhân dịp tết Đinh hợi - 2007.

Bài liên quan