Phát triển "Kỹ năng Kèm cặp – Coaching Skills” cho lãnh đạo và quản lý Công ty Samsung Electronic VN

Ngày 18/07/2008 tại Khách sạn Sofitel thành phố Hồ Chí Minh, CEMD đã mở lớp “Kỹ năng Kèm cặp – Coaching Skills” cho các cán bộ lãnh đạo của Samsung Electronics Việt nam. 45 cán bộ lãnh đạo của công ty đã tham gia khoá học này trong một chuỗi các khoá học về Phát triển các Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership competencies) của Tập đoàn Samsung. Các học viên đánh giá cao kết quả khoá học và khẳng định khoá học giúp họ tốt hơn trong việc kèm cặp và phát triển những người dưới quyền.

Bài liên quan