Phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả cho đội ngũ lãnh đạo tập đoàn Tiên Phong (ITD)

Tập đoàn Tiên phong (ITD) phối hợp vớI CEMD mở lớp đào tạo cho lãnh đạo toàn tập đoàn. Từ ngày 1/12-16/12, nhóm đầu tiên gồm 20 lãnh đạo và điều hành của tập đoàn tham gia khoá học ""Các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" được thiết kế riêng cho ITD. Các thành viên đã tham gia học tập tích cực và khẳng định khoá học là rất hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành của bản thân qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Bài liên quan