Phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả cho đội ngũ quản lý và giảng viên trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình phát triển đội ngũ, từ ngày 23/01/2007 đến ngày 13/02/2007 CEMD mở hai lớp "Các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" cho cán bộ quản lý và giảng viên của trường Đại học Kinh tế TP. HCM. 42 cán bộ quản lý và giảng viên hoàn tất khóa học và khẳng đinh khoá học đã giúp thay đổi thái độ, nhận thức, phát triển những kỹ năng cần thiết, và đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân.

Bài liên quan