Phát triển Năng lực Bán hàng và Dịch vụ Khách hàng cho nhân viên kinh doanh Công ty Fonterra

Trong nỗ lực nâng cao năng lực bán hàng và dịch vụ khách hàng cho đội ngũ cán bộ và nhân viên bán hàng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, Công ty Fonterra (với nhãn hàng nổi tiếng Anlene và Anmum) đã cùng CEMD mở 2 lớp “Kỹ năng Đàm phán – Negotiation skills” và “Kỹ năng quản lý Thời gian – Time management skills” vào các ngày 8-10/09/2008 và 18-20/09/2008 tại Khách sạn Đại Nam TP. HCM. Các học viên thích thú với việc hoàn thiện và phát triển các kỹ năng Đàm phán và Quản lý thời gian và tin tưởng rằng việc hoàn thiện này sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của bản thân và đơn vị cũng như toàn công ty. Dự kiến, CEMD sẽ tiếp tục đào tạo cho đội ngũ này 2 kỹ năng nữa là Kỹ năng Giải quyết Vấn đề (Problem Solving Skills) và Kỹ năng Truyền đạt.(Communication Skills)

Bài liên quan