Phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên trường đại học Kinh tế TPHCM

Nằm trong chương trình phát triển giảng viên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, ngày 28-30/06/2005, CEMD mở lớp "Viết chương trình môn học" cho 60 giảng viên Trường Đại học Kinh tế. Lớp học đã thành công và nhận được sự đánh giá cao bởi những người tham dự.

Bài liên quan