Phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan

Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2007, CEMD tiến hành chương trình "Phát triển Năng lực Giảng dạy" cho lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn và giảng viên của trường Cao Đẳng Tài chính Hải quan. Khoá học chú trọng vào (1) Viết chương trình môn học, (2) Giảng dạy bằng tình huống, và (3) Viết tình huống cho giáng dạy. Các cán bộ và giảng viên của trường đã tích cực và nhiệt tình tham gia và hoàn tất khoá học. Khoá học này nằm trong tổng thể nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng Học và Dạy của trường.

Bài liên quan