Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định mở lớp “Viết chương trình môn học” và “Giảng dạy bằng tình huống” cho các giáo viên mới được tuyển dụng. Từ ngày 22/04/2008, 28 giảng viên trẻ của nhà trường đã tham gia khóa học Viết chương trình môn học và 23 giảng viên đã tham dự lớp Giảng dạy bằng tình huống. Các học viên khẳng định lớp học góp phần vào sự phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Bài liên quan