Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đại học Kinh tế TP.HCM về việc nâng cao chất lượng dạy và học, từ ngày 10/03/2009 đến 31/03/2009, CEMD đã mở hai lớp huấn luyện cho các giảng viên mới được tuyển dụng vào trường: “Viết Chương trình Môn học” và “Giảng dạy bằng Phương pháp Tình huống”. 34 giảng viên của trường đã theo học khoá học này. Tại lớp “Viết Chương trình Môn học” các học viên khẳng định lớp học giúp họ hiểu hơn về nghề nghiệp và giúp họ soạn bài tốt hơn. Lớp “Giảng dạy bằng Phương pháp Tình huống” các học viên cho rằng lớp học là rất hữu ích và họ sẽ áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực vào trong việc giảng dạy của mình. Lớp học cũng thảo luận việc áp dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống trong điều kiện cụ thể Việt Nam.

Bài liên quan