Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM

Từ ngày 18/4 đến 30/05/2005, theo đề nghị của lãnh đạo Đại học Luật TP. HCM, CEMD thực hiện chương trình bồi dưỡng và phát triển giảng viên cho đại học Luật TP. HCM. 90 giảng viên (3 lớp) Đại học Luật TP.HCM đã tham gia học tập 3 kỹ năng: Viết chương trình môn học, Dạy bằng tình huống.

Bài liên quan