Phát triển năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý Ngân hàng Á Châu (ACB)

Nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực của đội ngũ giám đốc chi nhánh cấp 2 qua đó thực hiện tốt hơn nữa chiến lược phát triển của Ngân hàng Á châu (ACB), CEMD đã phối hợp với ACB mở lớp "Nâng cao năng lực quản lý" cho giám đốc chi nhánh cấp 2 của ACB. Khóa học tập trung phát triển các kỹ năng: (1) Giải quyết vấn đề sáng tạo, (2) Giám sát, và (3) Quản lý & phát triển bản thân. Với 2 khóa học, 60 cán bộ quản lý là những giám đốc chi nhánh cấp 2 và những người được bồi dưỡng và phát triển để trở thành giám đốc chi nhánh đã tham gia khóa học. Các học viên đã đánh giá cao khóa học và khẳng định lớp học góp phần hữu hiệu vào việc nâng cao chất lượng & hiệu quả công việc của họ.

Bài liên quan