Tư vấn cho Công ty TNHH Manulife VN phát triển “Công cụ Phân tích Nhu cầu Tài chính Cá nhân”

Với thành công là công ty Bảo hiểm tốt nhất Việt nam năm 2007, Công ty TNHH Manulife Việt nam hướng tới đạt tới những kỷ lục mới bằng việc phục vụ khách hàng tốt hơn trong năm 2008 thông qua việc phát triển các sản phẩm mới và nâng cao trình độ phục vụ khách hàng. Để thực hiện điều này, CEMD đã tư vấn cho Manulife Việt Nam phát triển “Công cụ Phân tích Nhu cầu Tài chính Cá nhân”. Bộ công cụ này sẽ giúp các khách hàng phát triển một phong cách sống mới thông qua việc hoạch định tài chính cá nhân nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân và gia đình. Đồng thời, bộ công cụ sẽ giúp cho nhân viên bán hàng và các đại lý của công ty hiểu khách hàng hơn, từ đó có thể tư vấn và phục vụ khách hàng tốt hơn nhằm đạt những kỷ lục mới vào năm 2008.

Bài liên quan