ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

Các hoạt động đào tạo và phát triển được chú trọng vào nâng cao năng lực làm việc hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, và người lao động trong các tổ chức hiện đại của thế kỷ 21. Các hoạt động đào tạo và phát triển được tiến hành dưới hai hình thức: (1) Các chương trình theo chứng chỉ chung, và (2) Các chương trình được thiết kế và thực hiện cụ thể cho từng tổ chức.

 • Các chương trình theo chứng chỉ chung:
  • Các chương trình theo chứng chỉ chung được thiết kế để phát triển các năng lực và kỹ năng thông qua việc học tập trên lớp với giảng viên và tương tác qua lại với học viên.
  • Các chương trình đào tạo theo chứng chỉ chung theo đuổi việc phát triển các kỹ năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn và khám phá những cách thức sáng tạo để đáp ứng những thách thức to lớn của quản trị và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại.
 • Các chương trình thiết kế riêng cho các công ty, tổ chức:
  • Các chương trình thiết kế riêng được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các cá nhân và các tổ chức,
  • Các chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho việc đưa các kiến thức và kỹ năng hiện đại vào những môi trường làm việc cụ thể,
  • Thông thường, các chương trình này gắn liền với các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chúng theo sau các hoạt động tư vấn nhằm thực hiện các ý đồ phát triển tổ chức và các cá nhân.

Các chương trình đào tạo và phát triển của CEMD tập trung vào phát triển các kỹ năng và năng lực làm việc hiện đại của các tổ chức của thế kỷ 21. Các chương trình này được phân thành 5 mảng chính:

 1. Các kỹ năng lãnh đạo và quản lý
 2. Các kỹ năng kinh doanh
 3. Quản lý Nhân lực hiện đại
 4. Cai quản công ty (corporate governance)
 5. Năng lực giảng dạy cho giảng viên đại học và các nhà đào tạo

 

Kỹ năng lãnh đạo & Quản lý

Quản lý nhân lực chuyên nghiệp

 

Khóa huấn luyện "Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho KOSVIDA (Hàn quốc)

Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, trước hết là nâng cao hiệu quả làm việc của các đơn vị, ngày 12/10/2011 CEMD tiến hành khóa đào tạo “Tự Hoàn thiện & Phát triển Bản thân” cho Công ty Nông dược KOSVIDA (Hàn quốc).

Huấn luyện “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho Korea Life Insurance Vietnam.

Trong điều kiện phát triển rất nhanh, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển này hiệu quả hơn nữa, công ty Korea Life Insurance Vietnam (KLIV) tập trung vào việc nâng cao chất lượng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực. Ngày 22-23/1/2011, CEMD tiến hành lớp “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho các chuyên gia đào tạo của KLIV.

Nâng cao chất lượng - hiệu quả quá trình giáo dục và đào tạo đối với giảng viên trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Nằm trong chương trình Phát triển Năng lực Giảng dạy nhằm nâng cao Chất lượng - Hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo, ngày 18-19/12/2006, CEMD mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30 giảng viên Trường Đại học Kinh Tế TP.

Syndicate content