TIN TỨC & SỰ KIỆN

CEMD liên tục mở các khóa huấn luyện về "Kỹ năng Quản lý Hiệu quả". Khóa học này chú trọng vào phát triển các kỹ năng quản lý hiệu quả trong các Tổ chức của Thế kỷ 21. Thông qua khóa học, học viên còn được phát triển thêm các kỹ năng học tập (learning how to learn), kỹ năng tư duy (thinking skills), và kỹ năng hỗ trợ và làm dễ dàng (facilitating skills) - những kỹ năng quan trọng của người lao động trong xã hội hiện đại. Đây là những kỹ năng luôn xuất hiện trong những tiêu chí tìm kiếm nhân lực của các tổ chức thành công trên thế giới. Những kỹ năng nằm trong chương trình những kỹ năng quản lý hiệu quả là những kỹ năng được các công ty thành công trên thế giới coi trọng hàng đầu trong một nghiên cứu với 26.000 công ty thành công trên toàn thế giới. Hơn 1000 nhà quản trị cấp cao và cấp trung của các công ty khác nhau đã tham dự và đánh giá cao khóa học. Các công ty thường xuyên cử người tham gia các khóa học vừa qua tại CEMD là TCS, Mercedes-Benz-Vietnam, Sabeco, FPT, GFK, TMA, Bệnh viện Mắt Cao thắng, Crown Beverage Cans Saigon, VP Bank, Thang máy Thiên nam, TIAGS, Tập đoàn Tiên Phong (ITD), Công ty Phát triển Công nghiệp Tân thuận... Cùng với cán bộ của các công ty, nhiều giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM và các trường đại học khác cũng đã tham dự các khóa học này tại CEMD.

Huấn luyện “Kỹ năng Truyền đạt” cho Tập đoàn ITD

Ngày 08-09/08/2008, CEMD mở khoá huấn luyện “Phát triển Kỹ năng Truyền đạt” cho cán bộ và nhân viên tập đoàn Tiên phong – ITD Group. Khoá học này nằm trong chuỗi các chương trình đào tạo và phát triển các Năng lực Cốt lõi (Core Competencies) trong chiến lược phát triển của ITD từ nay đến 2020.

Phát triển "Kỹ năng Kèm cặp – Coaching Skills” cho lãnh đạo và quản lý Công ty Samsung Electronic VN

Ngày 18/07/2008 tại Khách sạn Sofitel thành phố Hồ Chí Minh, CEMD đã mở lớp “Kỹ năng Kèm cặp – Coaching Skills” cho các cán bộ lãnh đạo của Samsung Electronics Việt nam. 45 cán bộ lãnh đạo của công ty đã tham gia khoá học này trong một chuỗi các khoá học về Phát triển các Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership competencies) của Tập đoàn Samsung.

Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định mở lớp “Viết chương trình môn học” và “Giảng dạy bằng tình huống” cho các giáo viên mới được tuyển dụng. Từ ngày 22/04/2008, 28 giảng viên trẻ của nhà trường đã tham gia khóa học Viết chương trình môn học và 23 giảng viên đã tham dự lớp Giảng dạy bằng tình huống.

Khoá học “Lãnh đạo Kinh doanh” cho Công ty CP tập đoàn Mai linh Nam Trung Bộ

Tiếp theo thành công của lớp học Quản trị Chiến lược Trong điều kiện Toàn Cầu hóa cho lãnh đạo tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn MaiLinh Nam Trung bộ & Tây nguyên đã mở khóa học “Lãnh đạo Kinh doanh” cho các lãnh đạo kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn Nam trung bộ & Tây nguyên.

Khóa học “Quản trị Chiến lược trong Điều kiện Toàn cầu hóa” cho lãnh đạo cao cấp Tập đoàn Mai Linh

Từ ngày 17/03 đến 21/03/2008, CEMD tiến hành khóa học “Quản trị Chiến lược trong Điều kiện Toàn cầu hóa” cho các cán bộ trung cao cấp của Tập đoàn Mai linh. Các lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tham gia khoá học. Khóa học chú trọng vào quản lý trong điều kiện toàn cầu hoá và môi trường kinh thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tư vấn cho Công ty TNHH Manulife VN phát triển “Công cụ Phân tích Nhu cầu Tài chính Cá nhân”

Với thành công là công ty Bảo hiểm tốt nhất Việt nam năm 2007, Công ty TNHH Manulife Việt nam hướng tới đạt tới những kỷ lục mới bằng việc phục vụ khách hàng tốt hơn trong năm 2008 thông qua việc phát triển các sản phẩm mới và nâng cao trình độ phục vụ khách hàng. Để thực hiện điều này, CEMD đã tư vấn cho Manulife Việt Nam phát triển “Công cụ Phân tích Nhu cầu Tài chính Cá nhân”.

Phát triển Năng lực Quản trị Theo Kết quả - Result-Based Management cho lãnh đạo Đại học Mở TP.HCM

Trong những nỗ lực phát triển nhà trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của sinh viên và xã hội, trong hai ngày 24&25/11/2007, tại khu Du lịch Xanh Tỉnh Đồng Nai, các trưởng, phó khoa và lãnh đạo của phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác quốc tế, và Phòng Kế hoạch Tài chính của Đại Học Mở TP HCM đã tham gia workshop: “Quản trị Theo Kết quả - Result-Based Management.”  Workshop được thiết kế và thực hiện nhằm

Hội thảo "Giảng dạy bằng phương pháp tình huống" tại ĐH Shu-Te (Đài Loan)

Trong chương trình hợp tác & trao đổi học thuật với đại học Shu-Te (Đài loan), ngày 19-20 tháng 10, CEMD thực hiện Seminar về "Giảng dạy bằng phương pháp tình huống". Các giảng viên Đại học Shu-Te đã tham gia Seminar và khẵng định rằng hội thảo là rất bổ ích và góp phấn vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân.

Đào tạo 100 Cán bộ Quản lý Cấp trung cho SABECO

Trong chiến lược tăng tốc tận dụng những lợi thế của thời kỳ đổi mới và hội nhập nhằm đạt sản lượng 1 tỷ lít bia vào năm 2010 của SABECO và nhằm phát triển bền vững hơn nữa để giữ vững là công ty hàng đầu trong ngành rượu, bia, nước giải khát Việt nam  sau khi cổ phần hóa.

Phát triển năng lực cho cán bộ và nhân viên Tập đoàn Tiên phong (ITD)

Trên cơ sở chiến lược mới cho sự tăng tốc phát triển của công ty ITD: "Cất cánh vào Thế giới Hội nhập Số - Take off into The World of Digital Conversion". ITD đã xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ và nhân viên cho toàn công ty năm 2007. CEMD được lựa chọn để thực hiện kế hoạch này.

Syndicate content