Slideshow2

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow1

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow

Hình ảnh slideshow: 

Hỗ trợ Xây dựng và Triển khai Hệ thống BSC cho Vietnam Airlines

Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam đang triển khai áp dụng việc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ thông qua Bảng điểm Cân bằng (Balanced ScoreCard – BSC).

Khóa huấn luyện "Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho KOSVIDA (Hàn quốc)

Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, trước hết là nâng cao hiệu quả làm việc của các đơn vị, ngày 12/10/2011 CEMD tiến hành khóa đào tạo “Tự Hoàn thiện & Phát triển Bản thân” cho Công ty Nông dược KOSVIDA (Hàn quốc).

Kỹ năng Lãnh đạo cho Vietnam Airlines

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các lãnh đạo cấp trung trong Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam, vào hai ngày 8-9/09/2011, CEMD phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS) triển khai khóa huấn luyện về “Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý” cho 25 cán bộ đến từ các đơn vị trong Tổng Công ty.

Tư vấn Phát triển Tầm nhìn và Văn hóa cho IMS

Nhằm phát triển công ty một cách bền vững và có chiến lược để phục vụ các khách hàng tốt hơn trong điều kiện phát triển rất nhanh, vào hai ngày 29-30/7/2011, tại Khách sạn Lan rừng, Vũng tàu, CEMD hỗ trợ Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Tích hợp (IMS) tiến hành xây dựng tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mạng, và Các Giá trị Cốt lõi của IMS.

Huấn luyện “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho Korea Life Insurance Vietnam.

Trong điều kiện phát triển rất nhanh, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển này hiệu quả hơn nữa, công ty Korea Life Insurance Vietnam (KLIV) tập trung vào việc nâng cao chất lượng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực. Ngày 22-23/1/2011, CEMD tiến hành lớp “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho các chuyên gia đào tạo của KLIV.

Nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Nằm trong chương trình “Đào tạo & Phát triển Giảng viên” do Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hằng năm để nâng cao năng lực giảng dạy cho các cán bộ giảng viên trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. 10-14/1/2011 CEMD tiếp tục thực hiện hai lớp “Viết chương trình môn học” và “Giảng dạy bằng Tình huống” cho các giảng viên của trường.

Nghiên cứu và tư vấn Chiến lược Phát triển đến năm 2020 cho Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc Phòng

Trong quá trình hội nhập hiện này, nhằm tranh thủ những cơ hội do quá trình hội nhập mang lại, đồng thời vượt qua những thách thức của khủng hoảng và biến động của nền kinh tế, CEMD hỗ trợ việc nghiên cứu và tư vấn chiến lược phát triển Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc phòng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020.

Syndicate content