Phát triển "Kỹ năng dịch vụ khách hàng" cho nhân viên kinh doanh Công ty An Hưng Phát

Trong ba ngày 5-7/10/2010, CEMD đã mở khóa huấn luyện "Kỹ năng Dịch vụ Khách hàng" cho đội ngũ cán bộ và nhân viên tiếp thị của công ty An Hưng Phát. 15 cán bộ tiếp thị của công ty đã được phát triển các kỹ năng về nhận dạng khách hàng, nhận dạng các nhu cầu của khách hàng, xác định chất lượng dịch vụ của công ty, các biện pháp để hoàn thiện chất lượng dịch vụ của công ty.

Đào tạo về "Lãnh đạo và Quản lý Sự thay đổi" cho Tổng Công ty 28

Trong điều kiện hội nhập quốc tế và thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh hiện nay, việc đổi mới tổ chức để tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách thức là một đòi hỏi có tính sống còn của của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Đào tạo "Kỹ năng Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho cán bộ và nhân viên Công ty IMS

Ngày 18/09/2010, tại Khách sạn Lan Rừng, Vũng tàu CEMD đã hỗ trợ IMS mở khóa đào tạo "Kỹ năng Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho cán bộ và nhân viên công ty.

Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Khu Công nghệ Cao TP.HCM (SHTP)

Ngày 12/8/2010 Ban Quản lý khu công nghệ cao và CEMD tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao giai đoạn 5 năm (2011-2015) và tầm nhìn đến năm 2020.

Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Nằm trong chương trình phát triển năng lực giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo hàng năm của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, CEMD đã mở khóa học Viết chương trình và Giảng dạy bằng tình huống cho 33 giảng viên mới được tuyển dụng vào trường Đại học Kinh tế.

Huấn luyện “Lãnh đạo và Quản lý Sự Thay đổi” cho lãnh đạo Tổng Công ty 28

Từ Công ty chuyển thành Tổng Công ty, Tổng công ty 28 - Bộ Quốc phòng đã nỗ lực đổi mới và hoàn thiện tổ chức để đáp ứng những nhiệm vụ to lớn đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay và cạnh tranh ngày càng khốc liệt ngày càng tăng.

Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đại học Kinh tế TP.HCM về việc nâng cao chất lượng dạy và học, từ ngày 10/03/2009 đến 31/03/2009, CEMD đã mở hai lớp huấn luyện cho các giảng viên mới được tuyển dụng vào trường: “Viết Chương trình Môn học” và “Giảng dạy bằng Phương pháp Tình huống”. 34 giảng viên của trường đã theo học khoá học này.

Phát triển Năng lực Giải quyết Vấn đề Sáng tạo và Năng lực Truyền đạt cho cán bộ lãnh đạo kinh doanh Công ty KLIV

Trong ba ngày 8-9-10 tháng 2 năm 2010, CEMD đã tổ chức khóa huấn luyện về Năng lực Giải quyết Vấn đề Sáng tạo và Năng lực Truyền đạt cho các cán bộ lãnh đạo kinh doanh trên toàn quốc tại Khu Du lịch Xanh tỉnh Đồng nai.

Hội thảo "Nguồn nhân lực cho sự phát triển KKT Dung Quất trong thời kỳ hội nhập" tại Khu Du lịch Thiên Đàng, Dung quất, Quảng Ngãi

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu Kinh tế Dung quất, ngày 19/10/2008 tại Khu Du lịch Thiên Đàng, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đại học Mở TP. HCM mở Hội thảo "Nguồn nhân lực cho sự phát triển KKT Dung Quất trong thời kỳ hội nhập". CEMD đã tham gia hội thảo và có tham luận: “Sử dụng Mô hình Năng lực để Phát triển Nguồn Nhân lực Đáp ứng Nhu cầu Phát triển Khu Kinh tế Dung quất”

Phát triển Năng lực Bán hàng và Dịch vụ Khách hàng cho nhân viên kinh doanh Công ty Fonterra

Trong nỗ lực nâng cao năng lực bán hàng và dịch vụ khách hàng cho đội ngũ cán bộ và nhân viên bán hàng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, Công ty Fonterra (với nhãn hàng nổi tiếng Anlene và Anmum) đã cùng CEMD mở 2 lớp “Kỹ năng Đàm phán – Negotiation skills” và “Kỹ năng quản lý Thời gian – Time management skills” vào các ngày 8-10/09/2

Syndicate content