Nâng cao hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giảng viên kiêm chức trong ngành tài chính

Nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành tài chính trong quá trình hội nhập sau khi Việt nam vào WTO, Bộ Tài chính thực hiện những nỗ lực đổi mới đào tạo cán bộ ngành Tài chính. Trong nỗ lực này, từ ngày 07/09 đến 11/09/2007 - tại Sầm sơn, Thanh hoá - phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ Bộ Tài chính, CEMD mở lớp Bồi dưỡng Giảng viên Kiêm chức của ngành Tài chính.

Huấn luyện về Văn hóa tổ chức cho lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Đông dương (ITT)

Nhằm tận dụng các cơ hội của gia nhập WTO và có chiến lược đáp ứng với những thách thức của quá trình hội nhập. Ngày 29/07/2007 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Đông dương (ITT) đã cùng CEMD mở lớp đào tạo về “Văn hóa Tổ chức” cho 15 cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty.

Phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan

Từ ngày 11/04 đến ngày 15/04/2007, CEMD tiến hành chương trình "Phát triển Năng lực Giảng dạy" cho lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn và giảng viên của trường Cao Đẳng Tài chính Hải quan. Khoá học chú trọng vào (1) Viết chương trình môn học, (2) Giảng dạy bằng tình huống, và (3) Viết tình huống cho giáng dạy.

Cùng với SAV, CEMD tổ chức hội thảo về chủ đề "Quản lý trung tâm / Viện nghiên cứu"

Trong ba ngày 2,3,4 tháng 4, 2007 với sự hỗ trợ của SAV, CEMD tổ chức hội thảo về "Quản lý Trung tâm/Viện nghiên cứu". Giáo sư Rolf Dubs - cố vấn cao cấp của chính phủ Thụy Sỹ, nguyên  hiệu trưởng Đại học St.Gallen - Thuỵ sỹ đã dẫn dắt và hướng dẫn hội thảo.

Chia sẻ những kinh nghiệm về "Phát triển năng lực giảng dạy cho giảng viên" trong Hội thảo về chủ đề "Giảng dạy tuyệt hảo - Teaching Excellence" tại Đại học Shu-Te, Đài Loan

Từ ngày 18/03 đến ngày 25/03/2007, đoàn đại biểu của CEMD đã tham gia "Hội thảo về Giảng dạy tuyệt hảo - Teaching Excellence" tại Đại học Shu-Te, Đài loan. CEMD đã có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên thông qua bài trình bày: "Viết Chương trình Môn học: Điểm Khởi đầu của Giảng day Tuyệt hảo".

Tư vấn Hoạch định Chiến lược Phát triển cho Tập đoàn Tiên Phong (ITD)

Trong chương trình Tư vấn cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập và đặc biệt khi Việt nam gia nhập WTO, CEMD thực hiện việc hỗ trợ tư vấn cho Tập đoàn Tiên phong (ITD) hoạch định chiến lược phát triển để thực hiện một bước nhảy trong thời kỳ hội nhập như đúng khát vọng và tên của công ty: "Tiên phong".

Phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả cho đội ngũ quản lý và giảng viên trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chương trình phát triển đội ngũ, từ ngày 23/01/2007 đến ngày 13/02/2007 CEMD mở hai lớp "Các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" cho cán bộ quản lý và giảng viên của trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Phát biểu trên đài truyền hình Việt Nam và đài truyền hinh TP Hồ Chí Minh về chương trình Phát triển kiến thức Quản lý và những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước

CEMD thường xuyên đóng góp vào các Chương trình Phát triển Kiến thức Quản lý và các Vấn đề Thời sự nóng hổi của đất nước của đài truyền hình Việt nam và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Một số chương trình đó có thể xem bằng cách bấm vào các link ở đây: Nâng cao năng lực thực hiện của tổ chức; Phát triển tổ chức (1), (2), Phát triển Nguồn nhân lực.

Phát triển kỹ năng quản lý hiệu quả cho đội ngũ lãnh đạo tập đoàn Tiên Phong (ITD)

Tập đoàn Tiên phong (ITD) phối hợp vớI CEMD mở lớp đào tạo cho lãnh đạo toàn tập đoàn. Từ ngày 1/12-16/12, nhóm đầu tiên gồm 20 lãnh đạo và điều hành của tập đoàn tham gia khoá học ""Các Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" được thiết kế riêng cho ITD.

Nâng cao chất lượng - hiệu quả quá trình giáo dục và đào tạo đối với giảng viên trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

Nằm trong chương trình Phát triển Năng lực Giảng dạy nhằm nâng cao Chất lượng - Hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo, ngày 18-19/12/2006, CEMD mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30 giảng viên Trường Đại học Kinh Tế TP.

Syndicate content