Phát triển năng lực giảng dạy hiệu quả cho giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM

Từ ngày 18/4 đến 30/05/2005, theo đề nghị của lãnh đạo Đại học Luật TP. HCM, CEMD thực hiện chương trình bồi dưỡng và phát triển giảng viên cho đại học Luật TP. HCM. 90 giảng viên (3 lớp) Đại học Luật TP.HCM đã tham gia học tập 3 kỹ năng: Viết chương trình môn học, Dạy bằng tình huống.

Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM

Trong chương trình Nâng cao Chất lượng Dạy và Học, ngày 07-11/03/2005, CEMD tiến hành lớp học: "Viết và Sử dụng Tình huống trong giảng dạy". 20 giảng viên từ các trường đại học Kinh tế TP. HCM (6), Mở bán công TP.HCM (6), Công nghiệp TP.HCM (8) đã tham gia khóa học.

Tập huấn Phát triển Năng lực Giảng dạy cho Giảng viên Trường Cao đẳng Hải Quan

Từ ngày 19/2 đến ngày 23/2/2005, hợp tác với trường Cao đẳng Hải quan trong chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức Hải quan, CEMD mở khóa đào tạo cho giảng viên của trường Cao Đẳng Hải Quan về "Viết chương trình môn học và Sử dụng tình huống trong giảng dạy".

Nâng cao chất lượng Dạy và Học

Trong chương trình Nâng cao Chất lượng Dạy và Học, 24-28/1/2005 CEMD đã thực hiện thành công khóa huấn luyện về "Viết và Sử dụng Tình huống trong Giảng dạy" -  22 giảng viên, cán bộ quản lý các khoa của các trường Đại học Kinh tế (4 giảng viên), Luật (5 lãnh đạo các khoa), Sư phạm Kỹ thuật (1 trưởng khoa sư phạm và 1 giảng viên về tâm lý giáo dục), Nông lâm (1 trưởng khoa sư phạm & 1 giảng viên), Marketing (5

Chương trình đào tạo cho Doanh nghiệp

Trong chương trình đào tạo tại các doanh nghiệp, CEMD đã tổ chức thành công 2 khoá học về " Kỹ năng Quản lý Hiệu quả " cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và quản lý (từ Quản đốc phân xưởng trở lên, bao gồm toàn bộ ban giám đốc công ty và giám đốc các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc) của Công ty 28

Bảng điểm cân bằng


«Công việc của nhà quản lý không phải để thấy tổ chức như hiện tại, mà là để thấy tổ chức như nó có thể trở thành» (John W. Teets).

Họp nội bộ

CEMD tiến hành họp giảng viên và các cộng tác viên của Trung tâm vào ngày 04/03/2004 để bàn về các chương trình hoạt động và cùng nhau phát triển.

Phát triển tình huống cho Giảng dạy

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo quản lý tại Việt nam, Chương trình SAV phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu và Hỗ trợ Đào tạo Doanh nghiệp (BR&T) tổ chức lớp “Phát triển tình huống cho giảng dạy” (Developing a case study for a teaching purpose) vào ngày 15-16 tháng 3, năm 2004, tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Giảng viên, tiến sĩ Dieter Euler (đại học St. Gallen – Switzerland). CEMD đã phối hợp với nhà trường cử 13 giảng viên của nhà trường tham gia lớp học.

Mở lớp bồi dưỡng "Quản lý Đại học cho lãnh đạo"

CEMD phối hợp với chương trình SAV mở lớp bồi dưỡng về Quản lý Đại học cho lãnh đạo các Đại học ở Việt nam (Management in and of an University) vào ngày 29-30 tháng 3, năm 2004. Giảng viên là Giáo sư Rolf Dubs đến từ đại học St. Gallen, Thuỵ sỹ. 28 học viên bao gồm các Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng khoa, trưởng phó các phòng ban và trung tâm của Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Bách khoa TP. HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Mở bán công TP. HCM, và Cao đẳng Công nghiệp 4 đã hoàn tất khóa học.

Tổ chức lớp "Kỹ năng quản lý hiệu quả"

Trong chương trình đào tạo tại các doanh nghiệp, CEMD đã tổ chức thành công 2 khóa học về "Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và quản lý (từ Quản đốc phân xưởng trở lên, bao gồm toàn bộ ban giám đốc công ty và giám đốc các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc) của Công ty 28 - Bộ Quốc phòng - Một trong những doanh nghiệp dệt-may hàng đầu của Việt nam.

Syndicate content