Mở lớp bồi dưỡng "Quản lý Đại học cho lãnh đạo"

CEMD phối hợp với chương trình SAV mở lớp bồi dưỡng về Quản lý Đại học cho lãnh đạo các Đại học ở Việt nam (Management in and of an University) vào ngày 29-30 tháng 3, năm 2004. Giảng viên là Giáo sư Rolf Dubs đến từ đại học St. Gallen, Thuỵ sỹ. 28 học viên bao gồm các Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng khoa, trưởng phó các phòng ban và trung tâm của Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Bách khoa TP. HCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Mở bán công TP. HCM, và Cao đẳng Công nghiệp 4 đã hoàn tất khóa học.

Bài liên quan