Phát triển tình huống cho Giảng dạy

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo quản lý tại Việt nam, Chương trình SAV phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu và Hỗ trợ Đào tạo Doanh nghiệp (BR&T) tổ chức lớp “Phát triển tình huống cho giảng dạy” (Developing a case study for a teaching purpose) vào ngày 15-16 tháng 3, năm 2004, tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Giảng viên, tiến sĩ Dieter Euler (đại học St. Gallen – Switzerland). CEMD đã phối hợp với nhà trường cử 13 giảng viên của nhà trường tham gia lớp học.

Bài liên quan