Họp nội bộ

CEMD tiến hành họp giảng viên và các cộng tác viên của Trung tâm vào ngày 04/03/2004 để bàn về các chương trình hoạt động và cùng nhau phát triển.

Bài liên quan