Tổ chức lớp "Kỹ năng quản lý hiệu quả"

Trong chương trình đào tạo tại các doanh nghiệp, CEMD đã tổ chức thành công 2 khóa học về "Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và quản lý (từ Quản đốc phân xưởng trở lên, bao gồm toàn bộ ban giám đốc công ty và giám đốc các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc) của Công ty 28 - Bộ Quốc phòng - Một trong những doanh nghiệp dệt-may hàng đầu của Việt nam.

Bài liên quan