KỸ NĂNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁ NHÂN - SELF-AWARENESS & IMPROVING INDIVIDUAL EFFECTIVENESS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Thảo luận khái niệm tự quản lý bản thân
  • Đánh giá mức độ tự quản lý bản thân
  • Làm cho tư duy sâu sắc và sáng tạo hơn
  • Nhận biết tầm quan trọng của cảm xúc trong công việc cũng như trong việc phát triển cá nhân
  • Nhận biết động cơ của cá nhân trong công việc
  • Quản lý tốt việc học tập và thay đổi bản thân.

Thời gian:  2 buổi

Chương trình:

  • Hiệu quả & Hiệu suất
  • Khám phá các Đặc tính cá nhân: điểm mạnh và điểm yếu của bạn
  • Năng lực tư duy
  • Thông minh xúc cảm (EQ)
  • Động cơ
  • Học tập

 

.

Syndicate content