Kỹ năng Giảng dạy cho Giảng viên Thực hành

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 8 năm 2012, CEMD tiến hành lớp Đào tạo Nâng cao Năng lực Giảng viên Thực hành cho các giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines tại Xí nghiệp Dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS). Khóa học bao gồm 25 cán bộ giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất ở ba khu vực Nội bài, Đà nẵng và Tân Sơn Nhất. Khóa học tập trung vào:

  1. Thiết kế một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  2. Kỹ năng kèm cặp
  3. Phát triển các kỹ năng kèm cặp thiết yếu.

Qua ba ngày làm việc, những người tham gia khóa học đã khẳng định khóa học là rất hữu ích và thực tế, đã giúp họ phát triển những kiến thức và kỹ năng đào tạo và phát triển nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của họ.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH KHÓA HỌC

 

Bài liên quan